სავალი ნაწილი

სავალი ნაწილი

ხშირია როდესაც არანაირი ხმაური არ ისმის სალონში მაგრამ ავტომობილის სავალ ნაწილს უკვე დაწყებული აქვს დამუშავება.
ჩვენი მექანიკოსები დეტალურად შეამოწებენ თქვენი ავტომობილის სავალ ნაწილს და გირჩევენ რა ზომები მიიღოთ იმისათვის, რომ რემონტი ადრეულ სტადიაზევე გააკეთოთ რათა აირიდოთ სამომავლოდ გაზრდილი სარემონტო ხარჯები.

ჩვენთან შეგიძლიათ:

  • შეამოწმოთ ავტომობილის სავალი ნაწილი
  • შეცვალოთ დაზიანებული ნაწიკი ახლით
  • აღადგინოთ დაზიანებული ნაწილები სპეციალური წნეხის საშუალებით
  • მიიღოთ სახარატე მომსახურება
  • დატენოთ ამონტიზატორები
  • და ა.შ.

Get your 10% OFF these SELECT SERVICES today!

Manufacturer’s scheduled maintenance Tune-ups and engine repair Fluids Changes