ხუნდები

ხუნდები

უსაფრთხოებისათვის მგზავრობისთვის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი დეტალი სამუხრუჭე ხუნდებია.

გარდა უსაფრთხოებისა, მათი დროული შეცვლა აუცილებელია იმისათვის, რომ ავტომობილის სამუხრუჭე დისკო მალე არ გაცვდეს, მისი გარმთული მუშაობა ასევე ამცირებს დამუხრუჭების მანძლს.

ჩვენ შეგიმოწმებთ სამუხრუჭე სისტემას და საჭიროების შემთხვევაში შეგიცვლით ხუნდებს რომელიც არ წრიპინებს და სამუხრუჭე დისკოს შეუნარჩუნებს დიდხნიან რესურსს.

Get your 10% OFF these SELECT SERVICES today!

Manufacturer’s scheduled maintenance Tune-ups and engine repair Fluids Changes